Over de bedrijven van Emergo Group

Emergo Group is een wereldwijd adviesbedrijf voor medische hulpmiddelen, met vestigingen in Noord- en Zuid-Amerika, Europa, Azië en Australië. Door ons te richten op het leveren van een uitstekende klantenservice en meerwaarde voor onze klanten, zijn we uitgegroeid tot een toonaangevend bedrijf op het gebied van internationale regelgeving, conformiteit van kwaliteitssystemen, nationale vertegenwoordiging en advies op distributiegebied.

Emergo Group is een ISO gecertificeerd adviesbedrijf.

Goede redenen om gebruik te maken van de adviseurs van Emergo als het gaat om medische hulpmiddelen

Integriteit - Wij geven advies aan klanten, zodat hun onderneming kan groeien. Onze voorstellen omvatten nooit meer dan de absoluut noodzakelijke werkzaamheden, en worden uitgevoerd tegen een redelijk tarief.  Wanneer we van mening zijn dat we niet de juiste kwalificaties bezitten voor een project,  of denken dat er een voordeliger alternatief is, dan zullen we u daarop wijzen.

Verantwoordelijkheid - Klanten vertrouwen erop dat wij hen de weg wijzen door een doolhof van reglementaire procedures, en hen vertegenwoordigen bij overheidsinstanties. We behartigen de belangen van onze klanten zo goed mogelijk en doen al het mogelijke om ervoor te zorgen dat de voorschriften voor medische hulpmiddelen en IVD worden nageleefd.

Ervaring - We hebben honderden bedrijven bijgestaan bij de implementatie van kwaliteitsborgingssystemen of de naleving van internationale voorschriften voor de VS, Europa, Canada, Mexico, Japan, China en Australië. We zijn geen eenmans-adviesbedrijf, waarvan de kennis beperkt is tot enkele gespecialiseerde producten of gebieden. We hebben uitgebreide ervaring met een breed gamma van medische hulpmiddelen en disciplines. Ons team van adviseurs is betrokken geweest bij de ontwikkeling, implementatie, training en audit van organisaties met betrekking tot tal van reglementaire vereisten.

Bereik - Emergo heeft kantoren in Europa, Verenigde Staten, Japan, China, Mexico, Rusland, Australië en Canada. We zijn dus in staat om u ondersteuning te bieden met betrekking tot de regelgeving in die gebieden.

Contacten -Emergo Group geniet het respect van de regelgevende instanties voor medische hulpmiddelen en is actief in verschillende genootschappen en technische commissies. In de loop der jaren hebben we talloze contacten gelegd binnen overheidsinstanties, testlaboratoria, verenigingen en andere spelers in deze sector. Daardoor zijn we dikwijls in staat om uw conformiteitstraject vlotter te laten verlopen en bereiken we betere resultaten dan zonder deze contacten.